การปิด Firewall บน Window 7

1. เข้าไปที่ Start >> Control Panel2. คลิกที่ System and Security เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าไฟล์วอร์3. หลังจากนั้นคลิกที่ Windows Firewall4. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างนี้สังเกตุด้านซ้าย คลิกที่ Turn Windows Firewall on or off ตามรูป5. เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างของการตั้งค่า ไฟล์วอร์แล้ว ให้เลือกที่ Turn off Windows Firewall เพื่อปิดไฟล์วอร์โดยให้เลือกที่ Turn off ทั้ง2หัวข้อจากนั้นกด Ok เพื่อเป็นการยืนยันการตั้งค่า